+420 222 360 269 info@ketopointpraha.cz

Pravidla soutěže o 4 týdenní balíček INTENSE na Facebooku a Instagramu KETOPOINT PRAHA S.R.O.

Pravidla soutěže o 4 týdenní balíček INTENSE od KETOPOINT PRAHA S.R.O. na Facebooku a Instagramu KETOPOINT PRAHA S.R.O.

(dále jen „pravidla“)

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže, Ketopoint Praha s.r.o., se sídlem Wuchterlova 584/16, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00, IČO: 08776768, (dále jen „organizátor“ či „KETOPOINT PRAHA S.R.O.“), organizuje soutěž na sociálních sítích Facebook a Instagram s názvem „4 týdenní balíček INTENSE od KETOPOINT PRAHA S.R.O.“ (dále jen „soutěž“), a to v období od 16. 3. 2020 do 3. 5. 2020 (dále jen „soutěžní období“). Podrobnosti soutěže jsou zveřejněny na sociální síti Facebook vždy prostřednictvím příslušného účtu KETOPOINT PRAHA S.R.O..

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce „https://www.ketopointpraha.cz/soutez“. Pro vyloučení všech pochybností, soutěž se koná pouze na sociální síti Facebook a Instagram a do soutěže se mohou zapojit pouze soutěžící prostřednictvím účtu na sociální síti Facebook a Instagram. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi zveřejňován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní účet na sociálních sítích Facebook a Instagram a současně nejpozději v den zapojení se do soutěže způsobem dle těchto pravidel dosáhla věku 18 let (dále jen „soutěžící“). Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

a) Soutěžící musí ze svého osobního profilu „sledovat“ facebookový profil @ketopoint.praha (https://www.facebook.com/ketopoint.praha).

b) Soutěžící musí ze svého osobního profilu „sledovat“ instagramový profil @ketopoint.praha (https://www.instagram.com/ketopoint.praha).

c) Soutěžící musí ze svého osobního profilu dát „like“ dané fotografii u příslušného příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.

d) Soutěžící musí ze svého osobního profilu označit v komentáři minimálně jednu osobu pod danou fotografií u příslušného příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.

Odesláním „like“ potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.

5. Harmonogram soutěže

Soutěž probíhá od okamžiku vyhlášení 16. 3. 2020 – do konce 3. 5. 2020 do 00:00 hodin – losování a zveřejnění výsledků soutěže proběhne do 9.5.2020 – předání výhry proběhne od 9.5.2020.

6. Ceny

Do této soutěže byla organizátorem vložena následující cena: • 1. místo „4 týdenní balíček INTENSE“ KETOPOINT PRAHA S.R.O. (dále jen „výhra“)

4 týdenní balíček INTENSE (výhra) obsahuje:

⁣1x Úvodní detailní diagnostika s nastavením individuálního dietního plánu v místě sídla organizátora
⁣3x Pravidelná kontrola včetně průběžné diagnostiky (Měření na váze IN BODY a objemové měření metrem) v místě sídla organizátora
1 balení Proteinového nápoje – 7 porcí, banánová příchuť⁣
1 balení Proteinového nápoje – 7 porcí, příchuť lískový oříšek a čokoláda⁣
1 balení Proteinového nápoje – 7 porcí, příchuť malina a černý rybíz⁣
1 balení Proteinového nápoje – 7 porcí, příchuť jahoda a banán⁣
1 balení Proteinového nápoje – 7 porcí, příchuť meruňka a mango⁣
1 balení Proteinových kaší – 7 porcí, příchuť malina⁣
1 balení Proteinových kaší – 7 porcí, příchuť banán a vanilka⁣
1 balení Proteinových pudingů – 7 porcí, příchuť lesní ovoce⁣
1 balení Proteinového smoothie – 7 porcí, příchuť pomeranč⁣
1 balení Proteinového smoothie – 7 porcí, příchuť lesní směs⁣
1 balení Proteinového nápoje – 7 porcí, příchuť vanilka⁣
1 balení Proteinových omelet – 7 porcí, příchuť slanina⁣
1 balení Proteinových placek – 7 porcí, česneková příchuť⁣
1 balení Proteinových polévek – 7 porcí, rajčatová s nudlemi⁣
1 balení Proteinových polévek – 7 porcí, hovězí s nudlemi⁣
1 balení Proteinových polévek – 7 porcí, kuřecí s nudlemi⁣
1 balení Proteinového chleba – 7 porcí⁣
1 balení Proteinových těstovin Fusilli – 7 porcí⁣
1 balení Proteinových tyčinek- 14 porcí čokoládová příchuť⁣
1 balení Proteinových palačinek – 7 porcí, vanilková příchuť⁣
1x Shaker⁣
1x Brožura k dietnímu plánu

7. Losování a určení výherce

O výběru výherce se rozhodne losem. Losování proběhne po ukončení soutěže a to nejpozději do 9.5.2020.

Všichni soutěžící budou zařazeni do losování, při kterém bude náhodným výběrem generátorů čísel podle pořadí laiků zvolen výherce.

Laiky budou číselně řazeny podle pořadí, ve kterém budou obdrženy.

U soutěžících se bude hodnotit splnění podmínek soutěže. Pokud se vylosuje soutěžící, který všechny podmínky soutěže nesplnil, bude z losování vyřazen a bude se losovat opakovaně.

Jméno výherce bude zveřejněno nejpozději do 9. 5. 2020 na facebookovém a instagramovém profilu KETOPOINT PRAHA S.R.O. (https://www.facebook.com/ketopoint.praha a https://www.instagram.com/ketopoint.praha).

Soutěžící, který bude náhodně vybrán generátorem čísel a splní všechny podmínky soutěže, získá výhru od KETOPOINT PRAHA S.R.O..

Výherce bude prostřednictví soukromé zprávy prostřednictvím svého facebookového a instagramového účtu, kterým se do soutěže přihlásil, vyzván k převzetí výhry, a to maximálně jedenkrát po vyhodnocení výsledků soutěže dle odst. 7 těchto pravidel. Výherce musí zareagovat na výzvu do tří pracovních dnů od zaslání výzvy. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít jiným než organizátorem stanoveným způsobem, ztrácí právo na výhru a výhercem se stane další soutěžící vylosovaný způsobem dle odst. 7 těchto pravidel.

U dalšího vylosovaného výherce pak bude obdobným výše uvedeným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup se bude opakovat, dokud nebude cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit výše uvedeným způsobem, nebude výhra udělena a propadá KETOPOINT PRAHA S.R.O..

9. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit či doplnit, a to i bez předchozího upozornění a bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel soutěže na webové stránce organizátora (https://www.ketopointpraha.cz/soutez). Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

Organizátor neodpovídá za jakékoli technické či elektronické komunikační obtíže či závady (např. nedoručení oznámení o výhře) vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro soutěžící.

Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže soutěžícího, jehož příspěvek, kterým se do soutěže zapojil:

nesplňuje podmínky pro účast v soutěži;

obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy anebo obecně závaznými právními předpisy;

je způsobilý poškodit dobré jméno KETOPOINT PRAHA S.R.O., nebo jiných osob podílejících se na organizaci a pořádání soutěže;

je v rozporu s těmito pravidly.

Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyřazení soutěžících ze soutěže, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

Vyřazením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. O vyřazení ze soutěže bude soutěžící informován prostřednictvím soukromé zprávy svého facebookového účtu, kterým se do soutěže přihlásil.

 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává KETOPOINT PRAHA S.R.O. souhlas k uveřejnění jeho facebookového a instagramového účtu a ke zpracování osobních údajů souvisejících s použitím jeho facebookového a instagramového profilu, za účelem jeho účasti v soutěži, zejména k navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže, zasílání sdělení a informací o průběhu této soutěže, jakož i k dalším marketingovým a propagačním účelům KETOPOINT PRAHA S.R.O..

b) dává KETOPOINT PRAHA S.R.O. v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení (příp. přezdívka), facebookový a instagramový účet, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též se zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách KETOPOINT PRAHA S.R.O. (https://www.ketopointpraha.cz), pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích zejména z ustanovení § 29 zákona o zpracování osobních údajů a pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem o zpracování osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li takový písemný požadavek doručen před jejím předáním; Udělený souhlas může soutěžící kdykoli odvolat na e-mailové adrese: soutez@ketopointpraha.cz.

c) stane-li se soutěžící výhercem, dává organizátorovi v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, svůj výslovný souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne. Udělený souhlas může soutěžící kdykoli odvolat na e-mailové adrese: soutez@ketopointpraha.cz.

d) potvrzuje, že získal předchozí souhlas osoby, kterou označil ve svém komentáři v rámci plnění podmínek soutěže, s takovým označením a v této souvislosti i se zpracováním jejích osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení (příp. přezdívka) ze strany KETOPOINT PRAHA S.R.O. pro účely soutěže. KETOPOINT PRAHA S.R.O. nenese žádnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů v případě, že soutěžící nezajistil předchozí souhlas osoby dle předchozí věty.

 

11. Závěrečná ustanovení

Soutěž pořádaná KETOPOINT PRAHA S.R.O. není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí, tedy ani k sociální sítí Instagram ani Facebook, a provozovatelé těchto sociálních sítí za soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.

Účastí v soutěži nevzniká soutěžícím právní nárok na výhru. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění právně vymahatelná.

O případných námitkách soutěžících v souvislosti se soutěží rozhoduje organizátor. Námitky proti průběhu soutěže jsou soutěžící oprávněni zaslat písemně na e-mailovou adresu: soutez@ketopointpraha.cz, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne skončení soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka organizátorovi doručena. K opožděně podaným námitkám se nepřihlíží. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.